parallax background

O NAMA
tradicija duga 100 godina


majstorsko_pismo

1920. godina - počeci

Od 1920. godine od kada je prvu četkarsku radnju otvorio pradeda Sreten, nastavio je deda Dragutin do sina Čedomira, koji je umeće ovog zanata preneo na sina i današnjeg vlasnika Stojana. Svaka generacija je donosila nešto novo u umetnosti četke, pa je tako savremenu tehnologiju primenio i Zoran, sin današnjeg vlasnika. Ova uzorna porodična radnja radi neprekidno, gradeći svoj ugled pre svega, kvalitetom proizvoda, a onda i poverenjem mnogobrojnih potrošača i poslovnih partnera iz cele zemlje, a i inostranstva.


Od zanata i esnafa do industrije

U Srbiji se četkarstvo negovalo i čuvalo kao deo starog zanata. Sam četkarski zanat u srpskoj istoriji se prvi put pominje u srednjem veku u Zakoniku cara Dušana 1354. godine, u kome se daju posebne povlastice putujućim «vlasuljarima» za izradu proizvoda od ljudske i životinjske dlake uglavnom za dvorske potrebe. Tokom 19. veka u Srbiji se javljaju prve domaće zanatlije-četkari, praveći različite četke za potrebe stanovništva i vojne industrije. Svoje proizvode prodavali su na pijacama, panađurima i dućanima. Krajem prošlog veka u Srbiji su osnovani i prvi četkarski esnafi u sklopu prerađivača kože. Osnivanjem zanatske radnje «JUHOR» u Paraćinu, s pravom se može reći, da je u Srbiji započela organizovana četkarska proizvodnja, kako za potrebe domaćinstva tako i važnih industrijskih grana - tekstilna, mašinska, hemijska, drvna, građevinska, mlinska, pivarska, konditorska i druge.


Decenije rada i iskustva

Tokom godina i decenija rada, četkarska radnja »JUHOR» iz Paraćina, menjala je tehnologiju, proširivala kapacite, a samim tim i bogatila asortiman svojih proizvoda. Tako danas raspolaže širokom lepezom četkarskih proizvoda u Srbiji - proizvodi sve vrste četaka za domaćinstvo i industriju. Pored osnovne opreme za izradu četaka, četkarska radnja JUHOR raspolaže i novijom savremenom tehnologijom, zasnovana na kompjuterskim (CNC) mašinama, za obradu drveta i plastike, sečenje, frezovanje i bušenje

Moderne tehnologije i proizvodi

Zahvaljujući tome, u najvećoj meri, danas, četkarska radnja «JUHOR» odgovara na veliki broj zahteva za izradu četaka specijalnih namena, prema uzorku ili skici. Takođe, već dugi niz godina unazad, posebno mesto u proizvodnom programu zauzimaju i unikatni EKO otirači, namenjeni za spoljne zone ulaza, bilo da je reč o izradi čistih ili sa logotipom. Posebno interesovanje kod kupaca javilo se u vezi Rolo otirača u kombinaciji guma/četka, namenjenih za visokofrekventne prolaze (megamarketi, hoteli, granični prelazi) a sve u cilju dezinfekcije točkova paletara, viljuškara i automobila, radi sprečavanja prenosa i širenja zaraznih bolesti. U korak sa vremenom i sve većom pažnjom na bezbednost zdrave ishrane, u proizvodni program četkarska radnja JUHOR uvrstila je i četke za prehrambenu industriji, po vodećin svetskim. standardima (HCCP), kao i Dezo barijere sa otiračima, za dezinfekciju obuće radnika u pogonima prehrane .


Tradicija - zalog za budućnost

Dosadašnjim radom i plasmanom brojnih proizvoda, četkarska radnja JUHOR postala je prava porodična fabrika, koja je stekla renome i ugled, kako na domaćem, tako i sve više na stranom tržištu. Zato je i dalji razvoj ove radnje, realna perspektiva, pre svega proširenjem kapaciteta, i inovacijom proizvoda, imajući u vidu zadovoljenje potreba i želja porošača. Vlasnik četkarske radnje JUHOR, Stojan-Jane Stojković, i njegova vredna porodica, svojim iskustvom i tradicijom dugom 100 godina, garancija su korektne i uspešne saradnje, a njihovi proizvodi najbolja preporuka